Stichting Behoud Odulphuskerk

STICHTING BEHOUD ODULPHUSKERK

Stichting Behoud Odulphuskerk (verder: SBO) werd opgericht voor onbepaalde tijd op 19 september 1988 bij het begin van de laatste grote restauratie van de Sint-Odulphuskerk, die drie jaar later op 22 september 1991 werd voltooid.

Ook nu nog is SBO zeer actief. Zij bestaat uit vele trouwe donateurs die met een donatie van € 25 of meer per jaar zorgen voor financiële ruimte, zodat de Stichting haar werk voor het behoud van het kerkgebouw en omgeving voort kan zetten. Uiteraard zijn grotere schenkingen altijd welkom en zeer gewaardeerd.

 

Donateur worden?

Wilt u donateur worden van SBO? Dat kan voor een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 25.

Stuur een e-mail naar info@sbodulphus.nl en vraag naar het aanmeldingsformulier om donateur te worden. U ontvangt het per e-mail.

(Of per gewone post, als u daarom vraagt. In dat geval alstublieft ook uw adres, postcode en woonplaats opgeven.)

Jaarlijks ontvangt u een brief van SBO met het verzoek uw bijdrage over te maken.

 

Wilt u dat uw jaarlijkse bijdrage automatisch wordt geïncasseerd? Dat kan ook, vermeld dit alstublieft in de mail. U krijgt dan een aanmeldingsformulier waarin ook een doorlopende machtiging voor automatische incasso is opgenomen.

Meer informatie over automatische incasso staat op deze site onder Stichting -> Uw gift-automatische incasso.

Hebt u er nog vragen over, dan kunt u ze ook stellen door een e-mail te sturen naar info@sbodulphus.nl

 

Geen donateur worden maar wel een (eenmalige) bijdrage doen?

U kunt uw gift overmaken op bankrekening NL45 RABO 0177 0257 00 ten name van Stichting Behoud Odulphuskerk. Dank u wel!

 

SBO is erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Als u een gift doet aan een ANBI kunt u onder voorwaarden uw gift aftrekken bij uw belastingaangifte. Voor culturele ANBI's (zoals SBO) geldt een extra giftenaftrek. Met een gift aan onze Stichting steunt u daarom niet alleen onze Stichting maar kunt u eveneens een belastingvoordeel hebben. Sluit u met ons een schriftelijke overeenkomst af voor een periodieke gift (minimaal 5 jaar) dan is de giftendrempel voor de inkomstenbelasting niet van toepassing. Een ANBI hoeft over ontvangen schenkingen en erfenissen die worden gebruikt voor het algemeen belang geen schenk- en erfbelasting te betalen.

 

 

                                                                                        

 

Actuele informatie volgt hier.

 

Hier volgt binnenkort meer informatie.Hier volgt binnenkort meer informatie.

Stichting Behoud Odulphuskerk, Best